Cumhuriyetin Müzik Politikaları

Kategoriler

Paylaş

Fırat Kutluk’un derlediği müzik adına yapılanları, içeriklerinin anlamını ve uygulamanın sonuçlarını sorgulayan makalelerden oluşan ‘Cumhuriyetin Müzik Politikaları’, h2o Kitap’tan çıktı.

Osmanlı saltanatının son döneminde başlayan “Klasik Batı Müziği” ile modernleşmenin basamaklarında yükselme hevesi Cumhuriyet ile beraber bir ülkü haline gelmiştir. Klasik müziğin ithalinden klasik müzikte doku nakline geçilmiştir.

Ulus inşası ulusal müziği gerektirirken, ulusal müzik de kaynaklarını halkın bağrında arayacaktı. Aradı da…

Peki, derleme çalışmaları bilimsel bir sonuca vardı mı? Köy Enstitüleri, Halkevleri girişimlerinin sonuçları ne oldu? Bu kurumların kapatılması müzikte ufkumuzu açtı mı? “Köçekçe”ye klasik Batı müziği aşısı tuttu mu? “Klasik Türk Musikisi” yasağı ulusal bir müziğin oluşumuna zemin ve zaman kazandırdı mı? Türküleri etnik kimliğinden arındırmak onları ulusal kıldı mı? Biz bugün, ne dinliyoruz?

Bir önder, siyasetçi ya da seçkinler; ulus, ulusal kültür, ulusal müzik yaratmak için politikalara mı sahip olmalıdırlar yoksa talimatlar yeterli midir? Bir provadan diğerine ulusal müzik yaratılacağı beklentisi fazlasıyla hayaldi belki ama konservatuvarların ilk ya da onuncu mezunlarıyla hedefe varılacağı gerçekçi miydi?

‘Cumhuriyetin Müzik Politikaları’, işte bu sorulardan yola çıkarak müzik adına yapılanları, içeriklerinin anlamını ve uygulamanın sonuçlarını sorgulayan makalelerden oluşan ve ne yapılmaması gerektiğini sergileyen ve yapılabileceklerin ipuçlarını barındıran bir kitap…

Fırat Kutluk Kimdir?

1994 yılında “Türkiye’deki Pop Müzik Akımlarının Kültürel Çözümlemesi” başlıklı teziyle doktorasını verdi. Çeşitli müzik ve sanat dergilerinde yazıları yayımlandı, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bildirilerini sundu. Çok sayıda sempozyumun düzenlenmesine öncülük etti. Yeni Müzik konusunda konferanslar verdi. TRT Radyo III’de müzik programları yaptı (halen yapmakta). Müzik ve Politika (1997), Müziğin Tarihsel Evrimi (1997), In Which Direction is Music Heading? Cultural and Cognitive Studies in Turkey (2015), İllüzyon: Cumhuriyetin Klasik Müzik Serüveni (2016) ve Müzikte Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet (2016) başlıklı yayımlanmış beş kitabı bulunan yazar, halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesidir. Kutluk, kurucusu olduğu DABMER’in (Dokuz Eylül Üniversitesi Akustik Araştırmalar Merkezi) yöneticiliğini de yapmakta.

0

Sepetiniz