Anayasa Hukukuna Giriş – Kemal Gözler

Kategoriler

İndirim!
Anayasa Hukukuna Giriş

Anayasa Hukukuna Giriş – Kemal Gözler

25.00 TL 21.50 TL

Ürün Açıklaması

Paylaş

Anayasa hukukunun genel esasları Anayasa hukuku kavramı Anayasa kavramı Kanunların anayasaya uygunluk denetimi : Anayasa yargısı Kurucu iktidar Devlet kavramı Devlet şekilleri 1 : Monarşi ve Cumhurriyet Devlet şekilleri 2 : Üniter Devlet – Bileşik Devlet Hükümet sistemleri Demokrasi Seçimler Temel hak ve hürriyetler Türk anayasa hukuku Cumhurriyet dönemi anayasal gelişmeleri Temel ilkeler Temel hak ve hürriyetler TBMM üyelerinin seçimleri TBMM üyelerinin hukuki statüsü TBMM’nin içyapısı ve çalışma düzeni TBMM’nin görev ve yetkileri Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Yürütme organının düzenleyici işlemleri Olağanüstü yönetim usulleri Yargı organı Anayasa yargısı Anayasanın değiştirilmesi .

BİRİNCİ KISIM
ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

BÖLÜM 1
ANAYASA HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI

BÖLÜM 2
ANAYASA HUKUKU KAVRAMI

BÖLÜM 3
ANAYASA KAVRAMI

BÖLÜM 4
KURUCU İKTİDAR

BÖLÜM 5
DEVLET BAŞKANLARI

BÖLÜM 6
DEVLET ŞEKİLLERİ 1:MONARŞİ VE CUMHURİYET

BÖLÜM 7
DEVLET ŞEKİLLERİ 2:ÜNİTER DEVLET-BİLEŞİK DEVLET

BÖLÜM 8
HÜKÜMET SİSTEMLERİ

BÖLÜM 9
DEMOKRASİ

BÖLÜM 10
SEÇİMLER

BÖLÜM 11
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER

BÖLÜM 12
KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ:ANAYASA YARGISI

İKİNCİ KISIM
TÜRK ANAYASA HUKUKU

BÖLÜM 13
OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ

BÖLÜM 14
CUMHURİYET DÖNEMİ ANAYASAL GELİŞMELERİ

BÖLÜM 15
TEMEL İLKELER

BÖLÜM 16
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER

BÖLÜM 17
TBMM ÜYELERİNİN SEÇİMİ

BÖLÜM 18
TBMM ÜYELERİNİN HUKUKİ STATÜSÜ

BÖLÜM 19
TBMM’NİN İÇ YAPISI VE ÇALIŞMA DÜZENİ

BÖLÜM 20
TBMM’NİN GÖREV VE YETKİLERİ

BÖLÜM 21
CUMHURBAŞKANI

BÖLÜM 22
BAKANLAR KURULU (BAŞBAKAN VE BAKANLAR)

BÖLÜM 23
HÜKÜMET SİSTEMİNİN NİTELİĞİ

BÖLÜM 24
YÜRÜTME ORGANININ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ

BÖLÜM 25
OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ

BÖLÜM 26
YARGI ORGANI

BÖLÜM 27
ANAYASA YARGISI

BÖLÜM 28
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Sayfa Sayısı: 407
Baskı Yılı: 2015

Dili: Türkçe
Yayınevi: Ekin Basım Yayın

İlk Baskı Yılı : 2011

0

Sepetiniz